Madoil - Břeclav

Brzdovou kapalinu vyměňte jednou za dva roky

19. 03. 2015

Z hlediska bezpečnosti provozu je kromě řízení vozidla nejdůležitější brzdová soustava, přesto však paradoxně bývají brzdy u motoristů na okraji zájmu. Čísla přitom mluví jasně a většina závad zjištěných například při technických kontrolách je hodnocena jako závady vážné až nebezpečné. Příčin je celá řada a odvíjejí se víceméně od nedostatečné údržby. 
Obecně se doporučuje výměna brzdové kapaliny jednou za dva roky; zdá-li se nám, že brzdný účinek se rychle vytrácí, měli bychom ji vyměnit i dříve. Brzdová kapalina se totiž běžně zahřívá na 110 °C, při dlouhodobějším nebo razantnějším brzdění však teplota může stoupnout na více jak 140 °C, voda obsažená v kapalině se přemění v páru, vzniklý plyn zavzdušní celou soustavu brzd a auto prakticky přestává brzdit. Opotřebené kotouče brzd, slabá koroze kotouče není na závadu a vznikne víceméně vždy, když automobil delší dobu stojí, pokud je však korozí povrch napaden do hloubky, nezbývá než celý kotouč vyměnit. Někdy lze napadený kotouč zachránit přebroušením na menší tloušťku, nesmí se však překročit minimální povolená hodnota, kterou většinou výrobce udává na boku výrobku. Na závadu nejsou ani nehluboké drážky či rýhy, dosáhnou-li ovšem větší hloubky, účinek brzdění se snižuje a současně se zvyšuje opotřebení třecích segmentů. V takovém případě je výměna kotouče nutná.


Častou příčinou závad na brzdách mohou být zamaštěné třecí plochy, k čemuž dochází únikem maziva z ložiska náboje kola nebo brzdové kapaliny z brzdového válečku. Třecí plochy je v tomto případě nutno vyměnit za nové, protože odmaštění nelze nikdy stoprocentně zajistit. 
Častým intenzivním a dlouhodobějším brzděním může také dojít ke spálení povrchu obložení, což se projevuje například pískáním. K váznutí až zablokování brzd může dojít po poškození ochranných manžet brzdových válečků, kdy dovnitř proniknou nečistoty z vozovky a vytvoří ideální korozní prostředí. Účinek brzd se dále snižuje, jsou-li kotouče a bubny vydřeny silně opotřebeným obložením, pískem a korozí. Obložení pak špatně dosedá na třecí plochy. Zabarvení brzdových kotoučů do modra je důsledkem zbytečného intenzivního nebo dlouhodobého brzdění z vysokých rychlostí nebo při pomalé jízdě z kopce. Zabarvení nemusí způsobit zhoršení brzdového účinku, ale v případě deformace nebo vzniku trhlin se kotouč vyměnit musí. Z nadměrného přehřívání brzdových kotoučů také na kotoučích mohou vzniknout příčné trhliny. Výměna je nutná. Ve výčtu možných poškození by se dalo ještě chvíli pokračovat. Zjistíte-li při jízdě slabší účinek brzd, obraťte se raději na náš servis.

 

DOT 3

CENA: 45 Kč balení 500 ml

DOT 4

CENA: 52 Kč balení 500 ml

DOT 5

CENA: 65 Kč, balení 500 ml

 

Kontrolu kvality brzdové kapaliny vám provedeme ZDARMA.